Utsmykking Stord Hotell

Siste året har eg levert ei rekkje bilde til utsmykking av rom, gangar og konferanserom på Stord Hotell. Dette har vore ei svært inspirerande og kjekk oppgåve. Vonar dette er til stor glede og nytte også for hotellet og kundane deira.