FOTO

WN testcenter-1150141LR

BREI ERFARING

Eg utfører for det meste oppdrag innan industri- og reklamefoto, men tek også bilete for redaksjonell bruk. Dei fleste bileta tek eg hjå kundane, men gjer også opptak i studio. Av kundar kan nemnast Sydvest, Steinsvik Group, Wärtsilä, Kværner Stord, Eidesvik Offsore og Eidesvik Havfiske.

På heimekontoret disponerer eige fotostudio, har storformat fotoskrivar i ypperste kvalitet og lamineringsmaskin. Eg leverer ein del bilete til utsmykking, og printar også utstillingsbilete for naturfotografen Jan Rabben.

Når eg har lyst og tid jobbar eg også med kunstfotografi, og har vist fotografi på fleire utstillingar.